Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa khác nhau như thế nào

Chính sách tiền tệchính sách tài khóa là hai công cụ được công nhận rộng rãi nhất được sử dụng để tác động đến hoạt động kinh tế của một quốc gia. Chính sách tiền tệ chủ yếu liên quan đến quản lý lãi suất và tổng nguồn tiền lưu thông và thường được thực hiện bởi ngân hàng trung ương, như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed). Chính sách tài khóa là thuật ngữ tổng quát để chỉ các biện pháp thuế và chi tiêu của chính phủ. Ở Hoa Kỳ, chính sách tài khóa quốc gia được quyết định bởi các cơ quan hành pháp và lập pháp của chính phủ.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

  • Cả chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đều là các công cụ kinh tế toàn cầu được sử dụng để quản lý hoặc kích thích nền kinh tế.
  • Chính sách tiền tệ giải quyết lãi suất và nguồn tiền lưu thông, và thường được quản lý bởi ngân hàng trung ương.
  • Chính sách tài khóa giải quyết việc thuế và chi tiêu của chính phủ, và thường được quyết định thông qua lập pháp của chính phủ.
  • Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa cùng nhau có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, các doanh nghiệp và người tiêu dùng của một quốc gia.

Chính sách Tiền tệ

Thường thì, ngân hàng trung ương sử dụng chính sách tiền tệ để kích thích hoặc kiểm soát sự tăng trưởng của nền kinh tế. Bằng cách khuyến khích cá nhân và doanh nghiệp vay và tiêu dùng, chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế. Ngược lại, bằng cách hạn chế chi tiêu và khuyến khích tiết kiệm, chính sách tiền tệ có thể làm giảm sự lạm phát và các vấn đề khác liên quan đến sự tăng nhiệt của nền kinh tế.

chinh sach tien te

Fed thường sử dụng ba công cụ chính để tác động đến nền kinh tế:

1. Nghiệp vụ Thị trường Mở (open market operations – OMOs): Nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện hàng ngày khi Fed mua bán chứng khoán kho bạc Hoa Kỳ để tiếp cung tiền vào nền kinh tế hoặc rút tiền ra khỏi lưu thông.

2. Yêu cầu Dự trữ (Tỷ lệ dự trữ bắt buộc) – Reserve Requirements: Bằng cách đặt tỷ lệ dự trữ, tức là tỷ lệ phần trăm tiền gửi mà ngân hàng phải giữ dự trữ, Fed trực tiếp ảnh hưởng đến số tiền được tạo ra khi ngân hàng cho vay.

3. Lãi suất chiết khấu (Discount rate): Fed cũng có thể điều chỉnh lãi suất chiết khấu, tức là lãi suất mà ngân hàng trung ương áp dụng khi cho các ngân hàng thương mại vay tiền. Công cụ này nhằm ảnh hưởng đến lãi suất ngắn hạn trên toàn bộ nền kinh tế.

Chính sách tiền tệ có tính chất cùn hơn khi mở rộng và thu hẹp nguồn tiền lưu thông để ảnh hưởng đến lạm phát và tăng trưởng, và nó có ít tác động đến nền kinh tế thực tế. Ví dụ, Fed đã thực hiện các biện pháp quyết liệt trong thời kỳ Đại khủng hoảng. Các hành động này đã ngăn chặn sự suy giảm giá và sụp đổ kinh tế nhưng không tạo ra tăng trưởng kinh tế đáng kể để khôi phục sản lượng và việc làm đã mất.

Chính sách tiền tệ thắt chặt và chính sách tiền tệ mở rộng (Contractionary vs. Expansionary Monetary Policy)

Chính sách tiền tệ có thể là thắt chặt (contractionary) hoặc mở rộng (expansionary). Việc thực hiện một loại chính sách phụ thuộc vào môi trường kinh tế hiện tại và các mục tiêu cuối cùng.

Chính sách tiền tệ thắt chặt: Các ngân hàng trung ương sẽ sử dụng các chính sách thắt chặt tiền tệ khi lạm phát trở thành mối lo ngại khi nền kinh tế trở nên quá nóng. Trong trường hợp này, giá cả tăng lên khi sức mua giảm.

Chính sách tiền tệ mở rộng: Loại chính sách tiền tệ này được sử dụng để giúp thúc đẩy tăng trưởng khi có thể xảy ra suy thoái hoặc chậm lại. Các chính sách tiền tệ mở rộng có tác dụng hạn chế đối với tăng trưởng bằng cách tăng giá tài sản và giảm chi phí đi vay, giúp các công ty có nhiều lợi nhuận hơn.

Chính sách tiền tệ tìm cách thúc đẩy hoạt động kinh tế, trong khi chính sách tài khóa tìm cách giải quyết tổng chi tiêu, tổng thành phần chi tiêu hoặc cả hai.

Chính sách tài khóa

Chính sách tài khóa đề cập đến các biện pháp mà chính phủ thực hiện nhằm ảnh hưởng đến hướng phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, thay vì khuyến khích hoặc hạn chế chi tiêu của doanh nghiệp và người tiêu dùng, chính sách tài khóa nhằm mục tiêu tập trung vào tổng mức chi tiêu, tổng thành phần chi tiêu, hoặc cả hai trong một nền kinh tế.

chinh sach tai khoa ss

Hai phương tiện phổ biến nhất để tác động đến chính sách tài khóa là:

Chính sách Chi tiêu Chính phủ (Government Spending Policies) Chính phủ có thể tăng số tiền chi tiêu nếu cho rằng không có đủ hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế. Điều này thường được gọi là chi tiêu “kích cầu” (stimulus spending). Chính phủ có thể vay tiền bằng cách phát hành chứng khoán nợ (như trái phiếu chính phủ) nếu số thuế không đủ để trang trải chi tiêu tăng, cho phép chính phủ tạo nợ. Điều này được gọi là chi tiêu thâm hụt (deficit spending).

Chính sách Thuế của Chính phủ (Government Tax Policies): Bằng cách tăng thuế, chính phủ thu hồi tiền từ nền kinh tế và làm chậm sự hoạt động kinh doanh. Chính sách tài khóa thường được sử dụng khi chính phủ muốn kích thích nền kinh tế. Chính phủ có thể giảm thuế hoặc cung cấp hoàn thuế nhằm khuyến khích tăng trưởng kinh tế. Việc ảnh hưởng đến kết quả kinh tế thông qua chính sách tài khóa là một trong những nguyên tắc cốt lõi của kinh tế học Keynes.

Khi chính phủ chi tiêu hoặc thay đổi chính sách thuế, chính phủ phải lựa chọn nơi chi tiêu hoặc điều chỉnh thuế. Khi làm như vậy, chính sách tài khóa của chính phủ có thể nhắm đến các cộng đồng cụ thể, ngành công nghiệp, đầu tư hoặc hàng hóa để khuyến khích hoặc không khuyến khích sản xuất – đôi khi, các hành động của chính phủ không hoàn toàn dựa trên các yếu tố kinh tế. Vì lí do này, chính sách tài khóa thường được tranh luận sôi nổi giữa các nhà kinh tế học và nhà quan sát chính trị.

Chính sách tài khóa về cơ bản nhắm đến nhu cầu tổng hợp. Các công ty cũng được hưởng lợi khi thấy doanh thu tăng cao. Tuy nhiên, nếu nền kinh tế gần đạt công suất tối đa, chính sách tài khóa mở rộng có nguy cơ gây ra lạm phát. Lạm phát này làm giảm lợi nhuận của một số công ty trong các ngành công nghiệp cạnh tranh mà có thể không dễ dàng chuyển chi phí lên khách hàng; nó cũng làm giảm số tiền thu nhập cố định của mọi người.

Chính sách tài khóa thắt chặt (contractionary) và chính sách tài khóa mở rộng (expansionary) là hai hình thức chính phủ có thể thực hiện để thực hiện chính sách tài khóa:

Chính sách tài khóa thắt chặt: Chính phủ có thể sử dụng các biện pháp thắt chặt để làm chậm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và kiềm chế lạm phát. Các biện pháp này bao gồm tăng thuế và giảm chi tiêu của chính phủ. Thường không hiếm khi sau đó xảy ra suy thoái để đưa sự cân bằng trở lại cho nền kinh tế.

Chính sách tài khóa mở rộng (expansionary fiscal policy): Thường được thực hiện trong thời kỳ suy thoái để khuyến khích người dân tiêu dùng. Chính phủ thường áp dụng các biện pháp như trợ cấp tiền kích thích được cấp cho người nộp thuế. Họ cũng có thể tăng chi tiêu của chính phủ nhằm thúc đẩy việc làm. Chính sách tài khóa mở rộng thường liên quan đến việc thâm hụt ngân sách.(deficit spending).

So sánh hai chính sách này, chính sách tài khóa thường có tác động lớn hơn đối với người tiêu dùng so với chính sách tiền tệ, vì nó có thể dẫn đến tăng việc làm và thu nhập.

Những khác biệt chính

Mặc dù mục tiêu chung của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa thường là cùng – ảnh hưởng đến nền kinh tế – nhưng có những khác biệt căn bản giữa hai chính sách này.

Một trong những khác biệt chính giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa là bên có trách nhiệm thực hiện. Chính sách tiền tệ được thực hiện bởi ngân hàng trung ương của một quốc gia, như Fed ở Hoa Kỳ, Ngân hàng Canada (BOC) và Ngân hàng Anh. Trong khi đó, chính sách tài khóa là trách nhiệm duy nhất của chính phủ của một quốc gia.

Các công cụ được sử dụng cũng khác biệt giữa hai chính sách này. Trong khi chính sách tiền tệ dựa vào nghiệp vụ thị trường mở, yêu cầu dự trữ và/hoặc tỷ lệ chiết khấu, chính sách tài khóa liên quan đến việc sử dụng chi tiêu của chính phủ và/hoặc thay đổi chính sách thuế của chính phủ.

Mục tiêu chính của chính sách tiền tệ là đảm bảo ổn định giá cả, kiểm soát lạm phát, đảm bảo việc làm đầy đủ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong khi đó Chính sách tài khóa nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế rộng hơn, như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm thất nghiệp, ổn định chu kỳ kinh doanh và giải quyết phân bố thu nhập và bất bình đẳng.

Về khoảng thời gian: Các biện pháp chính sách tiền tệ có tác động tương đối ngắn hạn và có thể điều chỉnh nhanh chóng. Ngân hàng trung ương có thể sử dụng các công cụ của mình để phản ứng nhanh chóng với thay đổi trong điều kiện kinh tế. Trong khi đó Thay đổi chính sách tài khóa thường có tác động lâu dài hơn và có thể mất thời gian để thực hiện. Quy trình lập pháp và ngân sách thường yêu cầu thời gian để lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp chính sách tài khóa.

Chính sách tiền tệ hay chính sách tài khóa tốt hơn?

Điều đó phụ thuộc vào người bạn hỏi và loại chính sách được thực hiện. Khi ngân hàng trung ương giảm lãi suất thông qua chính sách tiền tệ, chi phí vay và đầu tư trở nên rẻ hơn. Điều này cho phép người tiêu dùng vay nợ nhiều hơn và thực hiện các mua sắm lớn. Doanh nghiệp cũng có thể đầu tư vào sự phát triển của mình.

Trái lại, chính sách tài khóa giúp tăng sản phẩm quốc nội (GDP) thông qua các công cụ mở rộng. Điều này xảy ra vì nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ tăng, dẫn đến sự tăng giá và sản xuất.

Những Mục tiêu chung của Chính sách tiền tệ và Chính sách tài khóa là gì?

Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa là hai công cụ khác nhau mà các ngân hàng trung ương và chính phủ sử dụng để ảnh hưởng đến nền kinh tế. Cả hai đều được sử dụng để giúp đem lại sự ổn định cho nền kinh tế của một quốc gia. Chúng thường hoạt động tốt nhất khi được thực hiện cùng nhau, trong đó chính sách tiền tệ thay đổi thị trường tài chính của một quốc gia trong khi chính sách tài khóa ảnh hưởng đến số tiền mà người dân có trong túi của họ.

Tóm lại

Cả chính sách tài khóachính sách tiền tệ đóng vai trò quan trọng trong quản lý nền kinh tế và cả hai đều có tác động trực tiếp và gián tiếp đến tài chính cá nhân và hộ gia đình. Chính sách tài khóa liên quan đến quyết định thuế và chi tiêu được đặt ra bởi chính phủ và sẽ ảnh hưởng đến số tiền thuế của cá nhân hoặc cung cấp việc làm thông qua các dự án chính phủ. Chính sách tiền tệ được định đoạt bởi ngân hàng trung ương và có thể thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng thông qua việc giảm lãi suất làm cho việc vay mượn rẻ hơn trên mọi thứ từ thẻ tín dụng đến các khoản vay mua nhà.

Share on:
QT Trader&Investor

QT hiện là nhà quản lý quỹ tại FXCE, chuyên giao dịch FX và chỉ số. Blog nhỏ này chỉ là nơi chia sẻ những thứ đơn giản nhất mà QT thấy hay và có ích cho quá trình giao dịch, đầu tư của mình. Mong muốn được giao lưu với tất cả bạn bè trong ngành giao dịch tài chính, Bạn có thể kết nối với QT qua Email hay Telegram

Viết một bình luận